Dalavind och Orsa Besparingsskog har skapat splittring i samhället, fått människorna i Orsa att vända sig emot varandra. De har låtit folk vara oroliga och misströstande i åratal. När folk frågat hur klokt det här är har man sagt att allt är i sin ordning, att området är lämpligt och att deras undersökningar är seriösa. Dalavind har tryckt glättiga foldrar om förträffligheten med området. Ansökan till Länsstyrelsen pekade enligt Dalavind på att inga negativa effekter kunde ses, inte ens kring örnarna. Lokalbefolkningen pekade tvärs om men blev inte hörda, Dalavinds egna konsulter sades veta bättre. Nu i sista timmen när folkomröstningen är inne i slutskedet och efter att en hemlig valundersökning genomförts av Dalavind väljer dom plötsligt att dra tillbaka ansökan med hänvisning till att mer information kring örnpopulationen framkommit.

Föreningen tvivlar starkt på att det är orsaken till tillbakadragandet. Efter den omfattande informationsinsats med olika oberoende sakkunniga inom vindkraftsindustrin och som föreningen genomfört tror vi istället att Orsas invånare blivit så pass upplysta att valundersökningen pekade på ett kraftigt nederlag för Ja-sidan.

Enligt Dalarnas ornitologiska förening (DOF) finns ett tiotal kända revir i området vilket varit känt sen tidigare. Ändå valde Dalavind att gå vidare med ansökan och hänvisade till egna inventeringar. Så sent som 2023 framlades från Dalavind att inga hinder fanns att fortsätta processen. Föreningen Nej till vindkraftsindustri Orsa Finnmark ställer sig frågan hur tillförlitliga Dalavinds undersökningar egentligen är. Kan Orsas invånare lita på någonting överhuvudtaget av de underlag som Dalavind tagit fram?

Det har kostat tid, pengar, engagemang och dessutom skapat splittring i samhället. Allt det här är en stor skandal och en lek med kommunens och invånarnas resurser.

Avslutningsvis vill vi från föreningens sida uppmana alla att fortsätta förtidsrösta i folkomröstningen. Inget annat gäller förrän ett tydligt beslut om att avbryta omröstningen vunnit laga kraft så till dess att något sådant eventuellt sker är det bästa att så många som möjligt röstar nej.

Styrelsen
Nej till vindkraftsindustri Orsa Finnmark

Tags:

Comments are closed