Föreningen Nej till Vindkraftsindustri Orsa Finnmark hade torsdagen 11/4 bjudit in intresserade Orsabor till en informationsträff på Hansjö bygdegård. Föreläsningen handlade om vindkraftsindustrier på Orsa Finnmark och vad det påverkar samt vilka farhågor föreningen ser.  Ett hundratal intresserade fick lyssna på de olika föredragarna där bland annat Tomas Isaksson från Nej till Vindkraft på Ripfjället berättade om deras erfarenheter rörande bl.a. rättssäkerheten kring vindkraftsetableringar och myndighetsutövning.

Många åhörare stannade kvar efter Informationsträffen för vidare diskussioner. Det var även populärt bland åhörarna att på plats uppleva hur det ser ut när de högintensiva blixtljusen lyser upp himlen vilket föreningen visade upp. – Kul med sådan enorm uppslutning, att så många kom och att se den uppskattning åhörarna visade efteråt, menade föreningens ordförande Erik Partelow. Bevisligen känner många Orsabor att bara den naturexploaterande parten fått föra fram sin argumentation. Idag blev vi en viktig motvikt till det och som troligen gör det lättare för Orsaborna att rösta den 9 juni, avslutar Erik nöjt.

FILM FRÅN EVENTET: Informationsträff Hansjö 240411 – Nej till vindkraftsindustri Orsa Finnmark

Tags:

Comments are closed